intelligence everywhere…

СЕРВИС

Сервисот се наоѓа во седиштето на самата фирма и располага со соодветни мерни инструменти и алат за сервисирање, како и голем избор на резервни делови. Располагаме со одличнен стручен тим од професионални сервисери кои имаат долгогодишно искуство и знаење кое е стекнато на овластени обуки организирани од нашите партнери. Фирмата е во постојан развој со едуцирање на нашите вработени и нивно сертифицирање што ни овозможува секојдневно зголемување на бројот на задоволни клиенти.
Сервисот на Гиза ко Електоника обезбедува комплетни сервисни услуги во областа на радикомуникациите како и проектирање и монтажа на радио комуникациски системи, како и надоградба на веќе постоечки системи.

ГАЛЕРИЈА