intelligence everywhere…

УСЛУГИ

Во текот на долгогодишното работење нашиот стручен тим заедно со своите клиенти работи со високо ниво на посветеност барајќи одговор на сите прашања и проблеми во областа на телекомуникациите. Опремени со соодветна и софистицирана опрема, електронски инструменти, теренски возила и опрема за работа на посебни теренски услови, имаме извршено низа на услуги во областа на телекомуникациите како што се:
  • Проектирање
  • Планирање
  • Инсталација на опрема
  • Одржување
  • Сервисирање
  • Продажба
  • Софтверска поддршка

ГАЛЕРИЈА