Гиза ко Електроника во текот на своето успешно работење и низ остварената долгогодишна соработка со GSM оператори во Македонија, опремени со софистицирана опрема, електронски инструменти, теренски возила и тим од едуцирани и искусни инжењери и техничари со што ги задоволуваат потребите на нашите клиенти и во целост ги оправдуваат и исполнуваат очекувањата
во оваа област на телекомуникации, нуди низа на услуги во областа на градба на базни станици и нивна легализација кое што ја јави потребата од turn-key решението и тоа:

- Проектирање
- Планирање
- Легализација
- Аквизација
- Градба
- Инсталација на столбови
- Електрификација
- Инсталација на GSM, MW опрема
- Одржување
- Сервисирање