Сервисот на Гиза ко Електоника се наоѓа во седиштето на самата фирма и располага со најсовремени мерни инструменти и инструменти за сервисирање на уредите, како и голем избор на резервни делови, алати и компоненти. Нашиот стручен тим има можност да ви понуди проектирање и монтажа на радио комуникациски системи, како и надоградба на веќе постоечки системи. Сервисот
на GIZA СO. Elektronika обезбедува комплетни сервисни услуги во областа на радикомуникациите.